Hướng dẫn chơi Ba Cây

- Bộ bài chơi Game 3 cây là bài tây, có 36 cây bao gồm bộ tứ Át, và các bộ tứ từ 2 đến 9.
- Số lượng người chơi giới hạn từ 2 người đến 6 người chơi.
- Ban đầu, chủ bàn làm chương.
- Các người chơi không làm chương được quyền đặt tiền cược, tiền cược giới hạn từ 1 đến 5 lần tiền cược của bàn.
- Mỗi người được chia 3 quân bài sau đó cộng điểm với nhau. Nếu tổng điểm lớn hơn 10, sẽ chỉ tính hàng đơn vị (20 điểm tính là 10).
- Bài có điểm lớn hơn sẽ là bài lớn hơn. Trường hợp bằng điểm nhau, xác định chất lớn nhất có trong bài theo thứ tự Rô, Cơ, Bích, Tép.
- Bài có chất lớn hơn sẽ lớn hơn. Trường hợp hai bài có cùng chất, so sánh hai lá bài có chất đó, bài có lá lớn hơn sẽ lớn hơn (Lá Át là lá lớn nhất)
- Ví dụ:
  • Bộ Át, 3, 6 được 10 điểm sẽ thắng bộ 2, 3, 4 chỉ có 9 điểm
  • Bộ Át bích, 3 bích, 6 cơ sẽ thua bộ 2 Rô, 3 bích, 5 bích (Do bằng điểm nhưng 1 bộ có chất Rô, 1 bộ chỉ có chất Cơ)
  • Bộ Át Rô, 3 bích, 6 cơ sẽ thắng bộ 2 bích, 2 cơ, 6 rô (2 bộ cùng điểm, cùng chất nhưng Át Rô lớn hơn 6 Rô)
- Người chơi chỉ so bài với người làm chương, nếu lớn hơn chương sẽ thắng bằng tiền cược, nhỏ hơn sẽ thua bằng tiền cược.
- Đổi chương: Hết ván, người được 10 điểm sẽ được chuyển chủ bàn và trở thành chương (Nếu nhiều người được 10, chọn người có bài lớn nhất)